1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Komitet Organizacji Konferencji Studenckich z siedzibą w Warszawie przy ul. Lindleya 16 m. 301.
 2. Administrator zbiera dane osobowe tych Użytkowników, którzy prenumerują newsletter wydarzenia TEDxWUM.
 3. Na potrzeby prenumeraty newslettera wydarzenia TEDxWUM przetwarzany jest adres e-mail.
 4. Dane wskazane w punkcie 3. są podawane dobrowolnie, jednocześnie podanie ich jest konieczne w celu prenumeraty newslettera.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  2. Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności
 6. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Administrator nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli tym upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 9. Dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez nas.
 10. Wszelkie uwagi co do przetwarzania danych, bądź ich usunięcia prosimy kierować na adres mailowy: tedxwumteam@gmail.com.